Team ontwikkeling

het verschil tussen samen werken en samenwerken
vergadercoachburn-out preventie training

De elementen die we inzetten voor teamontwikkeling

teamontwikkeling

Teambuilding waarbij je elkaar écht leert kennen

Team ontwikkeling

Bouwen aan een team…

Een groep mensen is nog lang geen team. Wat een team maakt, is het hebben van een duidelijke missie en visie. Een gemeenschappelijk doel met een duidelijke koers. Binnen een team is balans nodig tussen de teamleden in vaardigheden en karakters. Leiderschap, die de talenten van teamleden stimuleert en optimaal neerzet, mag daarbij niet ontbreken. Al deze elementen bij elkaar vormen de basis om vanuit verbinding tot een optimaal resultaat te komen.

In de praktijk blijkt dat teamleiders niet durven toegeven dat hun team beter zou kunnen functioneren. Uit angst dat ze daarmee zichzelf onderuit halen.

Het getuigt juist van leiderschap wanneer je inziet dat jij en je team hulp kunnen gebruiken om effectiever te worden. Juist hulp van buitenaf kan daarbij verhelderend werken, voor iedereen.

De oorzaak wanneer een team niet functioneert kan op diverse vlakken liggen. Denk aan:

  • het ontbreken van duidelijke doelen/kaders
  • geen gemeenschappelijk vertrekpunt
  • gebrek aan leiderschap
  • belangenverstrengeling
  • onderling wantrouwen

…begint bij de ont-wikkeling…

Ieder mens is uniek. Dus ook hun bijdrage aan een team. De coaches van AANDACHT analyseren eerst samen met jou waar de kansen en verbeterpunten liggen. Dit doen we door in gesprek te gaan met het team, het management en met de teamleden afzondelijk. Samen werken we vervolgens naar de oplossing die past bij het bedrijf, de missie van het team en de situatie.

…van de juiste basis.

Ieder team is uniek, dus ook de aanpak om het team te laten functioneren. We beperken ons daarom niet tot één middel. We zoeken juist naar de combinatie van elementen, die het team nodig heeft om tot een goede samenwerking te komen. Dit kan een missie/visie ontwikkeling zijn, om samen met het team het gemeenschappelijk belang weer helder te krijgen van waaruit gewerkt wordt. Een op het team afgestemde training, zoals onze communicatietraining ‘Effectief Communiceren’. Of een aantal individuele coachingssessies. Het kan ook een teambuildingactiviteit zijn. Zoals een buitenactiviteit, waarbij het team de uitdagingen krijgt die nodig zijn om het maximale resultaat te behalen.

We dagen jou en je team uit

Team building, maar dan anders

Op naar buiten…

Ontdek de grenzen en mogelijkheden van je team tijdens onze op maat gerichte buitenprogramma’s. We nemen je mee in het unieke Limburgse landschap en geven je team de uitdagingen die ze nodig hebben. Zo laten we het team ontdekken wat de gezamenlijke missie is; het gemeenschappelijk vertrekpunt waar iedereen binnen het team zich op moet focussen.

teambuilding

…en aan den lijve ervaren…

Tijdens het buitenprogramma komen nieuwe inzichten aan de oppervlakte en worden de teamuitdagingen duidelijk. De coaches van AANDACHT begeleiden het proces en geven feedback op wat zichtbaar wordt onder druk. Zo kan het team er samen voor zorgen dat er meer verbinding komt en een betere samenwerking.

…hoe sterk je team kan zijn

Door deze aanpak ontdekt het team zijn grenzen en mogelijkheden. Immers; je bent pas een team als je ook als team kan samenwerken. Welk programma het meest geschikt is voor jouw organisatie bepalen we aan de hand van jullie taak en de spelers in het team.

team missie

Leer je collega’s en jezelf beter kennen

Een team zonder missie is als een kompas zonder naald

Met een duidelijke missie…

Als je op reis gaat, bepaal je eerst een bestemming (missie). Pas dan kun je de koers (visie) uitzetten en je richting bepalen.

Een duidelijke missie (doel) zorgt binnen je team voor gemeenschappelijk draagvlak. Binnen je team is het belangrijk om te weten waar je naar toe gaat. Wat het doel is, waar je met het team aan werkt. Wanneer het doel duidelijk is, weet ook iedereen wanneer het bereikt is. 

Discussies over de doelstellingen tijdens het proces worden daarmee uitgesloten. Het doel moet op het hoogste niveau doordacht zijn en aansluiten bij de algehele missie van de organisatie. Pas dan staan de talenten van het team volledig tot de beschikking.

…creër je de juiste basis…

De missie/visie ontwikkeling van AANDACHT heeft als doel teams te helpen terug te keren naar hun eigen roots. Onze filosofie: hoe dichter bij je eigen DNA, hoe beter je talent en kracht kunnen worden ingezet ten gunste van het resultaat. Onze missie/visie reis bestaat uit verschillende onderdelen. Als eerste wordt de missie van het team en de daaruit voortvloeiende visie concreet gemaakt. Samen met het team. Want iedereen heeft hierin een rol en alleen vanuit volledig draagvlak binnen het team, is de missie (bestemming) ook daadwerkelijk van betekenis.

…om je team optimaal te laten functioneren

Zodra de visie duidelijk is, zijn de kaders duidelijk. Iedereen weet wat je van elkaar mag verwachten. En waar de talenten binnen het team liggen, die bijdragen aan de missie. Niet alleen het team en alle teamleden individueel, maar ook de leidinggevende wordt hierin door ons gecoached. Er ontstaat inzicht in de karakters van de teamleden. Gedragspatronen, die de groei van het team en van de teamleden afzonderlijk belemmeren, nemen we onder de loep.

We gaan met iedereen aan de slag om ervoor te zorgen dat de missie niet alleen op papier slaagt, maar juist ook in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Vertaald naar de dagelijkse werkzaamheden van de teamleden afzonderlijk, wordt de missie daarmee tastbaar gemaakt. Het bepalen van de missie en visie geeft houvast voor de teamleden. Het resultaat hiervan komt ten goede aan de organisatie als geheel en minstens zo belangrijk: aan diegene waar je het uiteindelijk ook voor doet.

De talenten van je collega’s én die van jezelf ontdekken

Project teams laten slagen

Op naar buiten…

Ontdek de grenzen en mogelijkheden van je team tijdens onze op maat gerichte buitenprogramma’s. We nemen je mee in het unieke Limburgse landschap en geven je team de uitdagingen die ze nodig hebben. Zo laten we het team ontdekken wat de gezamenlijke missie is; het gemeenschappelijk vertrekpunt waar iedereen binnen het team zich op moet focussen.

…met minimale inspanning…

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de teaminspanningen bij projecten en in verandertrajecten effectiever en met meer werkplezier zouden kunnen verlopen. Dus, heb je te maken met een team, besteed dan eerst AANDACHT aan de ontwikkeling van een team met een teambuildingstraject. Nog voordat met het project of het verandertraject wordt gestart. De coaches van AANDACHT kijken samen met de projectmanager naar de samenstelling van het team.

project team

In overleg wordt bepaald welke stappen en processen nodig zijn. Bijvoorbeeld een missie/visie ontwikkeling, een training op communicatieve vaardigheden of een coachingstraject. Onze aanpak zorgt er voor dat er cohesie ontstaat. En verbinding heb je nodig om tot resultaat te komen.

…en maximaal resultaat.

Alles wat geldt voor teams, is uiteraard ook van toepassing bij het uitvoeren van projecten. En zeker bij projectteams. Omdat een projectteam vaak een tijdelijke samenstelling heeft van verschillende individuen met andere achtergronden en belangen. Alleen door hier de juiste AANDACHT aan te besteden, kom je tot het gewenste resultaat. Want zeg nou zelf, wat is nou leuker om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel wanneer je dit kunt doen in optimale samenwerking, met erkenning en ruimte voor je talent.

We trainen teams door ze bewust te maken

Onze trainingen gericht op Team Ontwikkeling

We bieden verschillende trainingen en begeleidingstrajecten aan op het gebied van team ontwikkeling. Bij ons begint je team aan een reis. We brengen je team steeds een stap verder in de ontwikkeling en in het proces. Waarbij we blijven afstemmen wat het beste bij je team past om het maximale resultaat te kunnen halen.

Communicatietraining op maat

Onderlinge chemie en verbinding staat of valt bij de juiste communicatie. We maken je team bewust met deze op maat gemaakte training.

Positief Manipuleren

Met elke communicatie beïnvloedt je. Het is de kunst om deze invloed in te zetten met als doel een positief resultaat voor jezelf én de ander.

Feedback geven

Het geven van je mening zonder dat dit als kritiek wordt ervaren door de ander waardoor onderlinge verbinding blijft bestaan.

Groepsdynamiek

Hoe is de dynamiek binnen de groep en hoe kom je binnen je team over op de ander. Is dat ook daadwerkelijk de manier waarop je dat zou willen en waarop je team dit wilt?

Nieuw Leiderschap

Leer de nieuwe manier van leidinggeven, waarbij je verantwoordelijkheid en ondernemerschap bij je mensen stimuleert en hierdoor het maximale uit hun talenten kunt halen.

Coaching bij aandacht

Als je het beste uit jezelf wilt halen, niet het meeste...

Onze missie: Inspireren & Ont-wikkelen

AANDACHT betekent...

...aandacht voor jou. Voor wie je bent en waarom je bent wie je bent.

Door te inspireren. Je bewust te maken met inzichten. Door je te ont-wikkelen tot je pure kern. Dat is wat wij doen. Onze focus ligt op attitudeverandering. De barrières wegnemen, die je belemmeren om te doen wat je zelf heel graag wilt doen op jouw eigen authentieke wijze. Waardoor je op een andere manier in het leven komt te staan: vrijer en bewuster. Je komt los van het oordeel van de ander. Je staat in jezelf. Juist dan ontstaat echte verbinding.

Individueel

Onze coaching is 1 op 1. Géén groepssessies. Individueel, gericht op jouw persoonlijke groei!

verandering

Coaching, die je helpt te veranderen zodat het voor jou beter wordt. Vanuit vrijheid en zelfbeschikking.

online coaching

AANDACHT is gevestigd in het prachtige Karinthië in Oostenrijk. Je kunt zowel online coaching bij ons volgen. Of ga op workaction naar Oostenrijk voor een krachtig persoonlijke ontwikkelingsweek.

op maat gemaakt

Iedereen is uniek. Dus onze coaching ook. Met een aanpak die we volledig afstemmen op wat jij nodig hebt.

Hoe effectief vergaderen jullie?

De vergadercoach: terug naar de essentie

Herken je dat? Er wordt uren vergaderd zonder dat het duidelijk resultaat oplevert. Mensen ergeren zich aan elkaar. Voelen zich niet gehoord. Steken veel tijd in de communicatie en uiteindelijk levert het onvoldoende resultaat op. Een vergadercoach zet je in wanneer je merkt dat je vergaderingen efficiënter kunnen. Zo breng je niet alleen je vergaderingen naar resultaat. Ook de onderlinge communicatie binnen je team verbetert aanzienlijk.