Organisatie ontwikkeling

Breng meer dynamiek in je organisatie
Nieuw LeiderschapBurn-out Preventie
organisatie ontwikkeling

Flexibiliteit aanbrengen in je organisatie

Organisatie ontwikkeling

De wereld is in beweging…

In sommige sectoren hebben organisaties de grootste moeite om hun hoofd boven water te houden. Terwijl anderen bloeien als nooit tevoren. Wie vooruit wilt, zal zich moeten blijven ontwikkelen. Maar, het ontwikkelen van je organisatie betekent niet dat je elke vijf jaar een nieuwe missie ‘op de hei’ moet gaan verzinnen. Die vervolgens ook nog in een bureaulade verdwijnt.

Organisatieontwikkeling wil juist zeggen: Je bedrijf blijven voorbereiden op de toekomst. En dan niet alleen gericht op de markt. Kritisch durven kijken naar je interne organisatie is de basis. Past de manier van werken nog bij ons? Zitten de mensen nog op de juiste posities? Verlopen samenwerkingen optimaal? Is mijn organisatie intern slagvaardig en flexibel genoeg om snel op veranderingen in te kunnen spelen?

…dus blijf je ontwikkelen…

Als leidinggevende weet je natuurlijk waar de uitdagingen in je organisatie zitten. Maar soms is het lastig om helder te krijgen waar het hem nu precies in zit. Of om concrete stappen te maken om tot een oplossing te komen. En dan is het van belang om een specialist te raadplegen. Je gaat ook niet zelf onder de motorkap van je auto kijken waar het probleem precies zit. Je hebt iemand nodig, die met een frisse blik naar je organisatie kijkt. Die doorpakt tot de kern. AANDACHT is hierin voor veel organisaties een sparringpartner.

Maar, we bedenken het niet voor je. Ook schrijven we geen epistels van plannen die je naast de missie in je bureaulade kunt leggen. Wat AANDACHT doet, is je helpen om je organisatie te ontwikkelen vanuit zijn eigen kracht en puurheid. Gestoeld op de missie en visie. We denken mee. We helpen je om de uitdagingen te identificeren en ontwikkelen programma’s en trajecten vanuit onze ervaring. Kijkend naar wat je organisatie nodig heeft. We assisteren bij het creëren van draagvlak en het borgen van veranderende attitude. Ons doel is: richting geven, zodat je zelf de juiste koers kunt varen.

…om de toekomst zeker te stellen

Weten waar je voor staat en vooral ook weten waar je naar toe wilt groeien, geeft vorm en voeding aan het bestaansrecht van je organisatie. De kunst is om er voor te zorgen dat je jouw organisatie en je mensen mee krijgt naar het uiteindelijke doel. Er zal AANDACHT moeten komen voor de groei en ontwikkeling van mensen binnen je organisatie. Want de mensen in je organisatie vormen de basis. Alles wat AANDACHT inzet, om een organisatie te helpen in haar ontwikkeling, is hierop gefocused. We werken hierbij aan de fysieke en mentale fitheid van je organisatie. Zodat je altijd klaar bent voor de toekomst.

Een gezond bedrijf is niet alleen financieel gezond

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Gezonde en tevreden medewerkers…

Het grootste kapitaal van het bedrijf zijn de medewerkers. Logisch dat je dan ook investeert in onderhoud, toch? Niet iedere organisatie heeft direct een eigen afdeling ‘Bedrijfsmaatschappelijkwerk’ nodig. Voor deze organisaties biedt AANDACHT de volledige ondersteuning bij:

  • Terugdringen van ziekteverzuim
  • Conflicthantering
  • Reïntegratietrajecten
  • Persoonlijke ontwikkeling en aandacht voor het individu
  • Advies naar werkgever en organisatie

…presteren beter, voelen zich meer verbonden…

Bedrijfsmaatschappelijkwerk werkt preventief. Door in de organisatie ruimte te maken voor het welzijn van de medewerkers, geef je als organisatie erkenning aan het individu.

bedrijfsmaatschappelijk werk

Het is de beste waardering die je als manager en werkgever aan je medewerkers kunt geven. Het arbeidsklimaat verbetert, de creativiteit groeit en de flexibiliteit van de organisatie als geheel. De persoonlijke belangen van mensen kunnen met hulp van bedrijfsmaatschappelijkwerk met de organisatiebelangen gematcht worden. Door deze meer op één lijn te krijgen, krijgt de medewerker zijn eigen vrijheidsgevoel terug. Hij wordt immers gehoord. Onze coaches zorgen ervoor dat hij in staat is om binnen de organisatiedoelen vanuit zijn eigen kracht en talent zijn weg te vinden.

…met de organisatie en zijn dus goud waard

Niet alleen groeit de medewerker persoonlijk. Ook de organisatie profiteert hiervan. Medewerkers, die merken dat hun werkgever in hun investeert en hun de creatieve vrijheid gunt, voelen zich verbonden met de organisatie. Voelen de waardering en geven dit automatisch terug door een hogere inzet en kwaliteit van hun werk. De vraag is dus: wanneer begin jij te investeren in het belangrijkste kapitaal van je organisatie?

bedrijfsmaatschappelijk werk

Door preventie blijf je flexibel in de markt

Hoe zetten wij bedrijfsmaatschappelijk werk in

Bedrijfsmaatschappelijkwerk werkt…

De coaches van AANDACHT ondersteunen organisaties op regelmatige basis op locatie of vanuit het kantoor van AANDACHT. Dit is helemaal afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden van de organisatie. Daarbij zoeken we de samenwerking met leidinggevenden, HR en, indien nodig, de bedrijfsarts. Medewerkers kunnen al naar gelang de behoefte binnenlopen op het spreekuur om hun uitdagingen met de coaches te bespreken. Vanuit de rol van vertrouwenspersoon is er een onafhankelijke kijk op de situatie. Of dat nu gaat om persoonlijke uitdagingen of werkgerelateerde situaties.

…met de juiste AANDACHT…

De coaches van AANDACHT gaan in gesprek met mensen. Ze kunnen conflicten in een voortijdig stadium tackelen en aan het management teruggeven met een advies hoe hiermee om te gaan. Medewerkers, die in hun eigen gedragspatronen vastlopen, kunnen door middel van coachingstrajecten in hun eigen uitdagingen stappen zetten. Daarmee zorg je er als werkgever voor dat mensen niet vast blijven zitten in hun eigen frustratie, maar daadwerkelijk geholpen worden.
 

…preventief op het bedrijfsrisico

De coaches van AANDACHT kunnen naar aanleiding van datgene wat ze signaleren binnen de organisatie, het management en de organisatie adviseren over teamontwikkelingstrajecten, organisatieontwikkelingstrajecten, trainingen voor groepen of coachingstrajecten voor individuen. We werken altijd vanuit verbinding en het behouden/herstellen hiervan. Onze filosofie is dat wanneer iemand in verbinding staat met zichzelf, hij ook beter in verbinding kan komen met zijn omgeving. Door ruimte te creëren voor het individu, verlaag je het bedrijfsrisico.

Een organisatie zonder missie is als een schip zonder roer

Organisatie missie & visie ont-wikkelen

Weten wat de missie is…

Onze ervaring is dat een missie vanuit het management wordt bedacht. Met heel veel woorden wordt vooral gewenst gedrag omschreven en vervolgens wordt het ingelijst. En dat was het dan… De waarde van een missie wordt daarbij vergeten: het identificeert het bestaansrecht van de organisatie. Het geeft betekenis aan de richting die de organisatie heeft.

Met het inlijsten en ophangen van een missie ben je er dus niet. Wat er dan gebeurt, is dat datgene wat je pretendeert na te streven, niet uitgedragen wordt tot in de kern van de organisatie. En dan krijg je dat medewerkers eigenlijk niet meer weten waar ze nou dagelijks heel hard voor werken.

organisatie missie en visie

…geeft duidelijkheid over het gemeenschappelijk doel…

Wat is de missie en op welke wijze wordt daar invulling aan gegeven (visie). Hier AANDACHT aan besteden, voorkomt dat managers meer met hun eigen positie (ego) bezig zijn in plaats van met het managen van hun medewerkers. De focus hoort te liggen op het gemeenschappelijk doel. Want mensen binden zich aan elkaar en aan een organisatie wanneer er een duidelijke missie en visie is. Loyaliteit, inzet en motivatie ontstaat als vanzelf. Wij zien organisaties slagen omdat de mensen die ervoor werken weten waar ze het voor doen. Talenten blijven gemotiveerd, omdat ze de mogelijkheid krijgen om te floreren.

…en zorgt voor verbinding

AANDACHT helpt organisaties om weer terug te keren naar hun eigen DNA. En dit gaat verder dan het (her)definiëren van een missie. Onze AANDACHT ligt op hoe deze wordt vertaald binnen de organisatie. En wat nodig is om deze te implenteren. Zodat de ‘Practise what you preach’-mentatiteit ontstaat. Dus: wat betekent de missie voor het dagelijkse werk van de mensen. Ook maken wij verschil tussen een interne en een externe missie. Oftewel ‘Hoe werken wij als organisatie’ en ‘Wat mag de klant van ons verwachten’.

Dit traject werkt niet alleen extreem verhelderend en motiverend. Dankzij de focus op een gemeenschappelijk doel en het feit dat medewerkers duidelijk weten wat er van hun verwacht wordt, levert efficiency en kostenbesparing op.

nieuw leiderschap

Een goede manager legt zijn focus op faciliteren

Nieuw Leiderschap: als je vooruit wilt met je organisatie

Nieuw leiderschap: Efficiency is key…

In een sterk veranderende economie wordt efficiency steeds belangrijker. Met minder geld moeten dezelfde, en liefst nog betere, resultaten worden behaald. Managers staan hierdoor onder steeds meer spanning. En hun leiderschapsstijl komt onder druk te staan. Om juist nu als organisatie te kunnen blijven presteren, vraagt om een nieuwe manier van leidinggeven. Leidinggeven dat meer gericht is op talentgedreven managen dan taakgedreven managen.

…door vertrouwen te geven…

Er wordt meer betrokkenheid en zelfstandigheid van medewerkers gevraagd. Verantwoordelijkheden worden teruggelegd in de organisatie. Bovendien wordt steeds meer het nieuwe werken ingevoerd. Teams en medewerkers zitten niet meer per definitie de hele werkweek bij elkaar. De nieuwe generatie manager richt zich op het faciliteren van een prettige werkomgeving. Het stellen van kaders waarbinnen in vrijheid gewerkt kan worden. Het delegeren van verantwoordelijkheid en het stimuleren van ondernemerschap. De nieuwe manager is in staat om talenten te ontdekken en deze te coachen.

…ontstaat ondernemerschap

Dit vraagt om een nieuwe leiderschapsstijl die verder gaat dan puur doen. Een manager ‘Nieuw leiderschap’ doe je namelijk niet, dat ben je. Daarom bieden wij een training waarbij we je trainen om de juiste attitude en vaardigheden te ontwikkelen die jij nodig hebt. Je gaat je eigen communicatievaardigheden optimaliseren. We leren je wat coachend leiderschap betekent. Hoe je talenten kunt managen om zo het beste uit je mensen te halen. In de training zit een intensieve begeleiding van een jaar lang. Tijdens dit traject krijg je niet alleen trainingen. We gaan je ook coachen en begeleiden op individueel niveau. Uiteindelijk ben je vanuit jouw authenticiteit de manager volgens de nieuwe leiderschapsstijl.

Breng je vergadering terug naar 50% van de tijd juist door efficiëntie

Vergadercoach

Vergaderen met (voor)uitzicht…

Bij AANDACHT bestaat de mogelijkheid om op locatie te vergaderen. We hebben een prachtig Inspiratiecentrum dat uitkijkt over de Limburgse heuvels. Heidagen worden op deze manier ook echt ‘hei’dagen. Mocht  je vergadering over meerdere dagen worden verspreid dan kun je zelfs bij ons overnachten (max. 32 personen) Zo ben je samen met je team even weg van je werk. Efficiënt en fijn.

…op resultaat…

Herken je dat? Er wordt uren vergaderd zonder dat het duidelijk resultaat oplevert. Mensen ergeren zich aan elkaar. Voelen zich niet gehoord. Steken veel tijd in de communicatie en uiteindelijk levert het onvoldoende resultaat op. Een vergadercoach zet je in wanneer je merkt dat je vergaderingen efficienter kunnen. Wanneer tijdens de vergadering bijvoorbeeld veel discussies ontstaan die voor het onderwerp niet relevant zijn.

organisatie missie en visie

…door bewust communiceren

Een vergadercoach kijkt niet naar WAT er wordt gecommuniceerd, maar HOE er wordt gecommuniceerd. We brengen de communicatiestijlen van de individuele deelnemers in kaart. Vervolgens geven we feedback op de wijze van communiceren van de deelnemers. Iedereen krijgt zijn sterke punten en mogelijke valkuilen binnen zijn communicatie gespiegeld. Daarnaast wordt het effect van de communicatie op elkaar duidelijk gemaakt. Dit inzicht vormt het uitgangspunt voor een andere, meer effectievere wijze van communiceren en vergaderen. Met een vergadercoach breng je dus niet alleen je vergaderingen op resultaat. Ook de onderlinge communicatie binnen je team verbetert aanzienlijk.

Een vergadercoach biedt ondersteuning aan het proces en helpt de voorzitter om zijn teamleden in hun rol te kunnen zetten. We werken niet met theoretische kennis uit boekjes en trucjes om een vergadering te verbeteren. Onze aanpak is op persoonlijk overtuigingsniveau. We creëren daarmee een blijvende verandering, op zowel persoonlijk als teamniveau. Pas dan zijn wij tevreden.

Coaching bij aandacht

Als je het beste uit jezelf wilt halen, niet het meeste...

Onze missie: Inspireren & Ont-wikkelen

AANDACHT betekent...

...aandacht voor jou. Voor wie je bent en waarom je bent wie je bent.

Door te inspireren. Je bewust te maken met inzichten. Door je te ont-wikkelen tot je pure kern. Dat is wat wij doen. Onze focus ligt op attitudeverandering. De barrières wegnemen, die je belemmeren om te doen wat je zelf heel graag wilt doen op jouw eigen authentieke wijze. Waardoor je op een andere manier in het leven komt te staan: vrijer en bewuster. Je komt los van het oordeel van de ander. Je staat in jezelf. Juist dan ontstaat echte verbinding.

Individueel

Onze coaching is 1 op 1. Géén groepssessies. Individueel, gericht op jouw persoonlijke groei!

verandering

Coaching, die je helpt te veranderen zodat het voor jou beter wordt. Vanuit vrijheid en zelfbeschikking.

online coaching

AANDACHT is gevestigd in het prachtige Karinthië in Oostenrijk. Je kunt zowel online coaching bij ons volgen. Of ga op workaction naar Oostenrijk voor een krachtig persoonlijke ontwikkelingsweek.

op maat gemaakt

Iedereen is uniek. Dus onze coaching ook. Met een aanpak die we volledig afstemmen op wat jij nodig hebt.

Op tijd signaleren voorkomt problemen

Burn-out Preventie Training

Omgaan met werkstress, grenzen stellen, op tijd signaleren. Als we zelf even de tijd nemen om er over na te denken weten we heel goed wat we zouden moeten doen om een burn-out te voorkomen. Als manager kun je een belangrijke signaalfunctie vervullen, juist om te voorkomen dat iemand uit gaat vallen. Hoe je dit doet, leer je in deze training.